Δεν υπάρχει τέχνη στο καλάθι
Γλυπτική, Γλυπτική Έργα τέχνης

Η γλυπτική είναι ο κλάδος των εικαστικών τεχνών που λειτουργεί σε τρεις διαστάσεις. Είναι μια από τις πλαστικές τέχνες. Οι ανθεκτικές γλυπτικές διαδικασίες χρησιμοποιούσαν αρχικά σκάλισμα (αφαίρεση υλικού) και μοντελοποίηση (προσθήκη υλικού, ως πηλό), σε πέτρα, μέταλλο, κεραμικά, ξύλο και άλλα υλικά, αλλά, από τον μοντερνισμό, υπήρξε σχεδόν πλήρης ελευθερία υλικών και διαδικασία. Μια μεγάλη ποικιλία υλικών μπορεί να κατεργαστεί με αφαίρεση, όπως σκάλισμα, συναρμολόγηση με συγκόλληση ή μοντελοποίηση ή χύτευση ή χύτευση.


Είδος: