Δεν υπάρχει τέχνη στο καλάθι
Φωτογραφία, Φωτογραφίες

Φωτογραφία, Φωτογραφίες- Η φωτογραφία είναι η τέχνη, η εφαρμογή και η πρακτική της δημιουργίας ανθεκτικών εικόνων καταγράφοντας φως, είτε ηλεκτρονικά μέσω αισθητήρα εικόνας είτε χημικά μέσω ενός φωτοευαίσθητου υλικού όπως φωτογραφικό φιλμ.


Είδος: