Δεν υπάρχει τέχνη στο καλάθι
Βιβλία Τέχνης & Εκδόσεις Τέχνης

Το βιβλίο ενός καλλιτέχνη θεωρείται μαζικά μια μορφή τέχνης του 20ου αιώνα, ωστόσο η παραγωγή βιβλίων χρονολογείται από πολλούς αιώνες πριν. Τα βιβλία των καλλιτεχνών δεν πρέπει να συγχέονται με τις σημειώσεις των καλλιτεχνών σχετικά με συγκεκριμένα έργα τέχνης. Σήμερα, χρησιμοποιούν μια εκτεταμένη σειρά εντύπων, από την παραδοσιακή μορφή κώδικα μέχρι ειλητάρια, κονσέρτινες ή ακόμα και διάφορα αντικείμενα σε κουτί. Με άλλα λόγια, είναι η πρόθεση του καλλιτέχνη όσον αφορά την εικονογράφηση, τα υλικά, τη διάταξη και το σχέδιο που κάνει κάτι ένα βιβλίο καλλιτέχνη. Φυσικά, οι καλλιτέχνες του δρόμου έχουν, επίσης, μεταβεί σε αυτήν τη μορφή τέχνης, αντιπαραθέτοντας τυπικά στοιχεία γκράφιτι με εκείνα που σχετίζονται με τη μορφή ενός βιβλίου, επωφελούμενοι από τη διαδραστικότητα, τη φορητότητα και τη φύση του έργου τέχνης που μοιράζεται εύκολα.


Είδος: