Δεν υπάρχει τέχνη στο καλάθι
Σπάνιες αφίσες τέχνης και εκδηλώσεων

Rare Art & Event Posters- Η χαρακτική είναι η διαδικασία δημιουργίας εκτυπώσεων εκδηλώσεων και έργων τέχνης με εκτύπωση, συνήθως σε γυαλιστερό χαρτί.