بدون هنر در سبد خرید

انتشار> نقاشی رنگ روغن هنر اصلی قاب شده توسط نائوتو هاتوری

دسته بندی ها: نقاشی
ابعاد: 9.50in x 13.75in

قیمت: $ 5,000.00

خرید انتشار نقاشی روغن اصلی روی تخته با قاب تزئین شده توسط هنرمند سورئال، نائوتو هاتوری.

2011 امضا و تاریخ بر روی نسخه اصلی یکی از نمونه های نقاشی رنگ روغن قاب اثر هنری اندازه قاب 9.5x13.75 اندازه تصویر 3x3

قاب سفارشی طلایی تزئینی توسط هنرمند

آثار هنری
رنگ قرمز
رنگ قهوهای مایل به زرد
رنگ سفید
قاب قاب سفارشی
رسانه ها رنگ روغن
متوسط هیئت هنری
هنر اصیل نقاشی اصلی
امضاء شده بله
سال 2011
هیچ نظری برای این محصول وجود دارد.
نوشتن نظر
بدعالی