بدون هنر در سبد خرید
آثار هنری گرافیتی و هنر خیابانی با دست تزئین شده/HPM

هنر تزیین شده با دست خاص است زیرا در مقایسه با چاپ های معمولی، تزیین شده ها حس شخصی خود هنرمندان را به همراه دارند که به منظور بهبود بخشیدن به آنها و واضح تر جلوه دادن تصویر، از نواحی خاصی از سطح و لبه های چاپ عبور می کنند. بدین ترتیب هنرمندان به نتیجه ای نزدیکتر به اثر اصلی می رسند. به هر حال، کارهای تزیین شده با دست، واقعاً کارهای شخصی هستند، زیرا این روند به صورت سکته مغزی انجام می شود و بنابراین، هیچ 2 کار دقیقاً یکسان نیست.


مرتب سازی: