بدون هنر در سبد خرید

اسپری شادی- آبی> چاپ سرایگراف تزئین شده توسط آقای Brainwash

خرید اسپری Happiness- نسخه محدود آبی چاپ 3 رنگ با دست کشیده با تزئینات رنگ اکریلیک بر روی کاغذ هنرهای زیبا با تزئینات دستی توسط هنرمند خیابانی هنری پاپ مدرن هنرمند گرافیتی آقای Brainwash.

 چاپ 3 رنگی و پاشیدن رنگ دستی روی کاغذ آرشیوی پاره شده 57.2 x 76.2 سانتی متر (30 x 22 اینچ) نسخه 75

 

آثار هنری
رنگ سیاه پوست
رنگ سفید
رنگ آبی
چاپ 75
قاب قاب نشده است
لوکیشن: 2436-3
رسانه ها 3-سریگراف رنگی
رسانه ها آکریلیک
متوسط کاغذ هنر زیبا
متوسط زینتی دستی
امضاء شده بله
سال 2018
هیچ نظری برای این محصول وجود دارد.
نوشتن نظر
بدعالی