بدون هنر در سبد خرید

Little Big Man- Black on Red> Silkscreen Limited Edition چاپ شده توسط Cleon Peterson

خرید مرد بزرگ کوچک - سیاه و سفید روی قرمز چاپ سیلک 2 رنگ با دست کشیده روی 290 گرمی کاونتری لبه های تزئین شده با کاغذ پارچه ای توسط هنرمند کلئون پترسون اثر هنری پاپ محدود.

2018 Signed & Numbered Edition Limited of 150 Artwork Size 18x24

Cleon Peterson (متولد 1973) Little Big Man (Black on Red), 2018 Screenprint in color on Coventry Rag paper 24 x 18 inches (61 x 45.7 cm) (ورق) Ed. 149/150 امضا و شماره گذاری شده با مداد در امتداد لبه پایین توسط هنرمند منتشر شده است

آثار هنری
رنگ سیاه پوست
رنگ قرمز
رنگ سفید
چاپ 150
قاب قاب نشده است
رسانه ها صفحه ابریشمی 2 رنگ
متوسط کاغذ پارچه ای کاونتری 290 گرمی
متوسط زینتی دستی
امضاء شده بله
سال 2018
هیچ نظری برای این محصول وجود دارد.
نوشتن نظر
بدعالی