بدون هنر در سبد خرید
آثار هنری، چاپ و هنر کاغذ Blotter

کاغذ بلاتر نه تنها به دلیل ویژگی های جذب آن، بلکه در سطح فرهنگی نیز به دلیل مفاهیمی که این ویژگی ایجاد می کند، جالب است. در نتیجه، کاغذ بلاتر با داروهای مایع، معمولاً LSD، مرتبط است. این یکی از دلایل علاقه هنرمندان معاصر به استفاده از این رسانه خاص است. برخی از آنها در ترکیب استفاده از این مطالب با مضامینی که مستقیماً با مصرف مواد مخدر مرتبط است، مانند بن فراست، انکار و ران انگلیسی تردید ندارند. برخی دیگر ارجاع ظریف تر به مواد مخدر را ترجیح می دهند که منجر به نتیجه روانگردان می شود. شکلک‌ها، پیچ و خم‌های تریپی و ترکیب‌بندی‌های رنگارنگ، برخی از موضوعات مورد علاقه‌ای هستند که چیزی را که ما Blotter Art می‌نامیم را جبران می‌کنند.


مرتب سازی: