بدون هنر در سبد خرید

لیبرتی> چاپ اثر هنری کاغذ بلاتر توسط جان ون هامرسولد

اثر هنری LSD با فرهنگ پاپ جان وان هامرسولد، چاپ بایگانی پیگمنت بایگانی، کاغذ لیبرتی بلاتر را بر روی کاغذ بلاتر سوراخ دار بخرید.

"این تصویر مجسمه آزادی در ابتدا برای Stussy، در دو تکرار مختلف ایجاد شد. این به پوستر ACLU منجر شد، که به ما لکه‌هایی را می‌دهد که امروز داریم." - جان ون هامرسولد

آثار هنری
رنگ قرمز
رنگ تیله
رنگ آبی
چاپ 50
قاب قاب نشده است
رسانه ها چاپ پیگمنت بایگانی
متوسط کاغذ بلاتر سوراخ دار
متوسط کاغذ بلاتر
سال 2020
هیچ نظری برای این محصول وجود دارد.
نوشتن نظر
بدعالی