بدون هنر در سبد خرید

دیپلم تست اسید> اثر هنری چاپی کاغذ بلاتر توسط زین کیسی

آثار هنری چاپ LSD بایگانی پیگمنت بایگانی بر روی کاغذ بلاتر سوراخ دار توسط Zane Kesey با فرهنگ عامه پسند، کاغذ بلاتر را بخرید.

زین کیسی فرزند نماد بدنام روانگردان و نویسنده کن کیسی است. او در حال حاضر مالک و اداره کننده Key-Z Productions، یک شرکت کوچک سفارش پستی در Pleasant Hill Oregon است. امید او این است که مردم گذشته روانگردان خود را روشن کند و آنها را قادر سازد تا در مورد افرادی که آنها را به زمان حال آورده اند بیاموزند.

آثار هنری
رنگ قهوهای
رنگ سیاه پوست
رنگ قهوهای مایل به زرد
چاپ 50
قاب قاب نشده است
رسانه ها چاپ پیگمنت بایگانی
متوسط کاغذ بلاتر سوراخ دار
متوسط کاغذ بلاتر
سال 2020
هیچ نظری برای این محصول وجود دارد.
نوشتن نظر
بدعالی