بدون هنر در سبد خرید

Big Head Todd & The Monsters- Red Rock 2006 > Gig Poster Artwork by Todd Slater

خرید بیگ هد تاد و هیولاها - رد راک 2006 موسیقی نسخه محدود پوستر گیگ 3 رنگ با جوهر فلزی با چاپ صفحه ابریشمی دستی بر روی کاغذ هنرهای زیبا اثر تاد اسلیتر.

AP Artist Proof، 12 x 34 – صفحه ابریشمی 3 رنگ (مس فلزی) – نسخه S/N 200. بیگ هد تاد در آمفی تئاتر رد راکس در موریسون کلرادو در 10 ژوئن 2006

 

آثار هنری
رنگ قهوهای
رنگ سیاه پوست
چاپ 200
چاپ اثبات هنرمند
قاب قاب نشده است
لوکیشن: 2436-3
رسانه ها صفحه ابریشمی 3 رنگ
رسانه ها جوهر فلزی
متوسط کاغذ هنر زیبا
امضاء شده بله
سال 2006
هیچ نظری برای این محصول وجود دارد.
نوشتن نظر
بدعالی