بدون هنر در سبد خرید
انتشارات کتاب های هنری و آثار هنری

کتاب یک هنرمند به طور انبوه یک شکل هنری قرن بیستم در نظر گرفته می شود، با این حال تولید کتاب به قرن ها قبل بازمی گردد. کتاب های هنرمندان را نباید با یادداشت های هنرمندان در مورد آثار هنری خاص اشتباه گرفت. امروزه، آنها از یک سری فرم های گسترده استفاده می کنند، از فرم سنتی کدکس گرفته تا طومارها، کنسرتینا یا حتی اقلام متفرقه در یک جعبه. به عبارت دیگر، این هدف هنرمند از نظر تصویرسازی، مواد، چیدمان و طراحی است که چیزی را به کتاب هنرمند تبدیل می کند. طبیعتاً هنرمندان خیابانی نیز به این شکل هنری روی آورده‌اند و عناصر گرافیتی معمولی را با عناصر مرتبط با فرم یک کتاب کنار هم قرار داده‌اند و از تعامل، قابل حمل بودن و ماهیت اشتراک‌گذاری آسان اثر هنری بهره می‌برند.