بدون هنر در سبد خرید
هنر توپ ورزشی- بیسبال بسکتبال فوتبال

رویکرد تجاری‌گرایانه امروزی هنرمندان خیابانی را تشویق می‌کند تا با طیفی از ابزارها و رسانه‌ها که قبلاً غیرقابل تصور بود، آزمایش کنند. یکی از دسته‌بندی‌های خاص در میان آنها، کالاهای ورزشی است که نه تنها شامل کفش و لباس می‌شود، بلکه شامل توپ‌ها، چوب‌های بیسبال و بسیاری موارد دیگر می‌شود. جنبه عملی آنها در مقایسه با تمایز هنری که آنها را به طور مساوی بین فرهنگ ورزشی و هنر عالی قرار می دهد ثانویه است، زیرا استانداردهای معاصر همه در مورد آزادی کامل فرآیند خلاقانه و مواد درگیر هستند.