MEEEEEOOOOOWWWWWWW!
آثار هنری، چاپ و هنر کاغذ Blotter

اثر هنری، چاپ و هنر کاغذ Blotter- کاغذ Blotter از مواد مختلفی با ضخامت، نرمی و غیره متفاوت بسته به کاربرد ساخته شده است. اغلب از پنبه ساخته می شود و بر روی ماشین های کاغذ مخصوص تولید می شود. آثار هنری کاغذ بلاتر روی کاغذ بلاتر چاپ می‌شوند و سپس گاهی اوقات به شکل مربع‌های ریز یا زبانه‌هایی سوراخ می‌شوند که می‌توانند پاره یا جدا شوند. بیشتر طرح‌های هنری بلاتر دارای خطوط شبکه‌ای به عنوان بخشی از طرح هستند که یا به سوراخ شدن کمک می‌کنند یا به عنوان شبکه برش باقی می‌مانند.


مرتب سازی: