بدون هنر در سبد خرید

NY Tripway Map V> Fine Art Blotter Paper توسط Cope2

خرید NY Tripway Map V Limited Edition Fine Art Blotter Paper Archival Pigment Art Print on Perforated Blotter Paper توسط Modern Pop Artist Cope2.

چاپ بایگانی رنگدانه روی کاغذ بلاتر سوراخ دار اندازه: 7.5 x 7.5 اینچ انتشار: 19 آوریل 2022

نسخه های محدود بلاتر توسط Zane Kesey سوراخ شده است.

آثار هنری
رنگ تیله
رنگ آبی
چاپ 50
قاب قاب نشده است
لوکیشن: INC
رسانه ها چاپ پیگمنت بایگانی
متوسط کاغذ بلاتر سوراخ دار
متوسط کاغذ بلاتر
امضاء شده بله
سال 2022
هیچ نظری برای این محصول وجود دارد.
نوشتن نظر
بدعالی