MEEEEEOOOOOWWWWWWW!
آثار هنری گرافیتی و هنر خیابانی با دست تزئین شده/HPM

آثار هنری گرافیتی و هنر خیابانی چندتایی تزئین شده و نقاشی شده با دست (HPM). برخی از هنرمندان ممکن است از "وندالیسم هوشمند" به عنوان راهی برای افزایش آگاهی در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی استفاده کنند، در حالی که هنرمندان دیگر از فضای شهری به عنوان فرصتی برای نمایش آثار هنری شخصی استفاده می کنند. هنرمندان همچنین ممکن است از چالش ها و خطرات مرتبط با نصب آثار هنری غیرقانونی در مکان های عمومی قدردانی کنند. یک انگیزه رایج این است که خلق هنر در قالبی که از فضای عمومی استفاده می‌کند به هنرمندانی که ممکن است احساس بی‌حقوقی می‌کنند این امکان را می‌دهد تا به مخاطبان بسیار گسترده‌تری نسبت به سبک‌ها یا گالری‌های دیگر دسترسی پیدا کنند.


مرتب سازی: