بدون هنر در سبد خرید
عکاسی، عکس

خرید عکاسی گرافیتی، آثار هنری خیابانی اصلی، عکس های شهری و هنر پاپ

هنر خیابانی معمولاً در حال حرکت بر روی سطح متروهای متحرک یا به صورت تکراری نمایش داده می‌شود که همان طرح در مکان‌های مختلف در سراسر وب شهری برچسب‌گذاری می‌شود. از طرف دیگر، عکاسی معمولاً جهت دیگری را دنبال می کند. حتی اگر عکاسان واقعاً اغلب خود را در خیابان ها کار می کنند، اما در داخل گالری ها و موزه ها است که کار آنها معمولاً به پایان می رسد. با در نظر گرفتن این موضوع، می توان فکر کرد که این دو هنر تجسمی متفاوت وجه اشتراک زیادی ندارند. با این حال، در روزگار ما، عکاسی کم کم به منبع الهام جدیدی برای هنرمندان خیابانی معاصر تبدیل می‌شود، هنرمندانی که از گنجاندن آن در آثار خود با کنار هم قرار دادن عناصری از هر دو زمینه دریغ نمی‌کنند.


مرتب سازی: