بدون هنر در سبد خرید

The Speeder- Oversized> Archival Pigment Print اثر هنری پاپ اثر آدام فوجیتا

چاپ محدود Speeder-Pigment Archival Fine Art Limited را روی کاغذ 290 گرمی Moab Entrada توسط هنرمند آدام فوجیتا، Street Pop Art Graffiti Legend خریداری کنید.

2022 Signed & Numbered Edition Limited 10 سایز 42x21 Hand Deckled

کارهای اخیر آدامز به سبک نئون، کاوش اعتراض و مقاومت از طریق استفاده از رسانه هنر خیابانی و اینترنت بوده است.

آثار هنری
رنگ رنگين كمان
رنگ سیاه پوست
رنگ آبی
چاپ 10
قاب قاب نشده است
لوکیشن: INC
رسانه ها چاپ پیگمنت بایگانی
متوسط کاغذ موآب انترادا 290 گرمی
امضاء شده بله
سال 2022
هیچ نظری برای این محصول وجود دارد.
نوشتن نظر
بدعالی