بدون هنر در سبد خرید

شما زیبا به نظر می رسید> چاپ صفحه ابریشمی زینتی توسط آقای Brainwash

قیمت: $ 6,500.00

خرید شما زیبا به نظر می رسید چاپ محدود 6 رنگ با صفحه ابریشم روی کاغذ هنرهای زیبا با تزئینات دستی توسط آقای Brainwash هنر خیابانی نادر هنرمند مشهور آثار پاپ.

چاپ شش رنگ روی کاغذ آرشیوی. چاپ هر صفحه روی کاغذ آرشیوی دست پاره شده است و امضا و شماره گذاری شده است و پشت آن چاپ انگشت شست است. نسخه 100 چاپ اندازه: 32 x 32 اینچ

آثار هنری
رنگ رنگ زرد
رنگ سیاه پوست
رنگ رنگ صورتی
چاپ 100
قاب قاب سفارشی
لوکیشن: xxx1
رسانه ها صفحه ابریشمی 6 رنگ
متوسط کاغذ هنر زیبا
امضاء شده بله
سال 2018
هیچ نظری برای این محصول وجود دارد.
نوشتن نظر
بدعالی