بدون هنر در سبد خرید
آثار هنری گلدان و هنر شیشه ای نسخه محدود

هنر شیشه‌گری ریشه در مصر باستان و آشور دارد، مکان‌هایی که تولید شیشه در طی قرن‌ها به طور گسترده توسعه یافته و شکوفا شده است. بعدها، بسیاری از تمدن های دیگر این رسانه ظریف و در عین حال سخت و شکننده را در خود جای دادند. امروزه شیشه هنوز به عنوان یک ماده کم و بیش سنتی به حساب می آید که نیاز به تخصص بالایی دارد. با این حال، در سال های اخیر، به عنوان یک رسانه خاص و در عین حال چشم نواز، به هنر خیابانی نیز راه پیدا کرده است.


مرتب سازی: