بدون هنر در سبد خرید
مجسمه های هنری خیابانی نسخه محدود شوئوزی

Shoeuzis چیزی است که شما آن را "اسباب بازی های هنری" می نامید. آنها آثار هنری هستند به این معنا که نتیجه یک فرآیند خلاقانه هستند، با این حال به اندازه کافی بازیگوش و سرگرم کننده هستند که به عنوان اسباب بازی - نه سلاح گرم - در نظر گرفته می شوند. Shoeuzis J LDN به محض انتشار به فروش می رسد، چیزی که نشان دهنده ارزش جمعی بالقوه آنها است. این قطعات، درست مانند قوطی های اسپری، اسکیت برد و سایر کالاهای ورزشی، گواه این است که فرهنگ هنر خیابانی امروزی به روی استفاده از وسایل و رسانه های عجیب و غریب باز شده است.