MEEEEEOOOOOWWWWWWW!
آثار هنری عرشه اسکیت بورد محدود

عرشه های مدرن از نظر اندازه متفاوت هستند، اما بیشتر آنها 7 تا 10.5 اینچ (18 تا 27 سانتی متر) عرض دارند. عرشه های پهن تر را می توان برای ثبات بیشتر در هنگام اسکیت بورد استفاده کرد. عرشه های استاندارد اسکیت برد معمولاً بین 28 تا 33 اینچ (71 تا 84 سانتی متر) طول دارند. سطح زیرین عرشه را می توان با طرحی توسط سازنده چاپ کرد، خالی یا با هر وسیله دیگری تزئین کرد.


مرتب سازی: