אין אמנות בעגלה
גרפיטי גרפיטי מקורי של שלט רחוב

אמנות רחוב היא אמנות חזותית בלתי רשמית ועצמאית שנוצרת במקומות ציבוריים לצורך נראות ציבורית. אמנות רחוב קשורה למונחים "אמנות עצמאית", "פוסט גרפיטי", "ניאו גרפיטי" ואומנות גרילה. אמנות רחוב היא צורה של יצירות אמנות המוצגות בציבור על מבנים מסביב, ברחובות, ברכבות ועל משטחים אחרים הנראים לציבור. מקרים רבים באים בצורה של אמנות גרילה, שנועדה להצהיר אמירה אישית על החברה שבתוכה חי האמן.


סוּג: