אין אמנות בעגלה
ספרי אמנות ופרסומים של יצירות אמנות

ספר אמן נחשב באופן מסיבי לצורת אמנות מהמאה ה-20, אולם הפקת הספרים מתחילה לפני מאות שנים רבות. אין לבלבל ספרי אמנים עם הערות של אמנים לגבי יצירות אמנות ספציפיות. כיום, הם משתמשים בסדרה מורחבת של צורות, מצורת קודקס מסורתית ועד למגילות, קונצרטינות או אפילו פריטים שונים בקופסה. במילים אחרות, כוונת האמן מבחינת איור, חומרים, פריסה ועיצוב היא שהופכת משהו לספר אמן. מטבע הדברים, גם אמני רחוב עברו לצורת אמנות זו, כשהם מצמידים אלמנטים גרפיטי טיפוסיים לאלה הקשורים לצורת ספר, נהנים מהאינטראקטיביות, מהניידות ומהאופי המשותף בקלות של יצירות האמנות.