MEEEEEOOOOOWWWWWWW!
מעוטרים ביד/ גרפיטי של HPM ואמנות רחוב

יצירות גרפיטי מעוטרות ביד ומצוירות ביד (HPM) ואומנות רחוב. חלק מהאמנים עשויים להשתמש ב"וונדליזם חכם" כדרך להעלות את המודעות לנושאים חברתיים ופוליטיים, בעוד שאמנים אחרים משתמשים במרחב העירוני כהזדמנות להציג יצירות אמנות אישיות. אמנים עשויים גם להעריך את האתגרים והסיכונים הקשורים בהתקנת יצירות אמנות אסורות במקומות ציבוריים. מניע נפוץ הוא שיצירת אמנות בפורמט המנצל את המרחב הציבורי מאפשרת לאמנים שעלולים להרגיש חסרי זכויות להגיע לקהל רחב הרבה יותר ממה שסגנונות או גלריות אחרות היו מאפשרים.


סוּג: