MEEEEEEOOOOOWWWWWWW!
Gigposters, bandkunst, muziekkunstwerken

Gig-posters, bandkunst, muziekkunstwerk- Een gig-poster is een promotie van een band, muziekalbum, artiest of concert in een openbare ruimte voor massaconsumptie en zijn verzamelobjecten van investeringskwaliteit geworden. Doorgaans bevatten gig-posters zowel tekstuele bandelementen als grafische logo's, hoewel een bandposter volledig grafisch of volledig uit tekst kan bestaan. Posters zijn ontworpen om zowel in het oog springend als informatief te zijn en bevatten vaak veel muziekartiesten die zijn gemaakt door getalenteerde beroemde artiesten.


Soort: