Ingen kunst i handlekurven

Graffiti- og gatekunstkunstnere - Spraymalingssamling

1960-tallet er tiåret for fødselen av moderne graffiti. USA er utvilsomt den generelle regionen der den første graffitten oppsto. Ifølge noen kilder var det Philadelphia der det hele startet; Men andre peker på New York og dets Black og Latino nabolag, der hiphopmusikken blomstret på den tiden. Det er også viktig å merke seg at det var i den perioden aerosolsprayboksen ble oppfunnet og ga de første gatekunstnerne et praktisk og relativt billig medium. I den tidlige historien til graffiti ble ikke begrepet "kunstner" ofte brukt for å beskrive menneskene som var involvert i denne gate-subkulturen. Tvert imot ble de stort sett referert til som "skribenter" eller "taggere". På dette tidspunktet var essensen av graffiti å lage enkle etiketter eller signaturer og prøve å kopiere dem på så mange steder som mulig, slik at alle kunne se dem. Noen av de mest kjente taggerne på den tiden er Julio 204 og Taki 183 med opprinnelse i New York og Corn Bread fra Philadelphia, som alle gjør krav på den "første etiketten", selv om det er vanskelig å finne den med sikkerhet.