Ingen kunst i handlekurven
Kunstgjenstander og husholdningsartikler

Kjøp grafitti-kunstobjekter, gatekunstkunstobjekter, urbane kunstobjekter og popkunstobjekter

Kunstobjekter er en annen spennende gren av visuell kunst som har dukket opp de siste tiårene for å flytte grensene for hvordan man kan definere kunst. Spesielt under den kapitalistiske karakteren til vestlige samfunn har konseptet kommersialisme også vunnet massiv popularitet siden andre halvdel av det 20. århundre. Kunstnere og senere gatekunstnere er interessert i å eksperimentere med et stort utvalg av gjenstander, fra verktøy til boligvarer og fra forretningsobjekter til kunstrelaterte.


Sortere: