Brak sztuki w koszyku
Graffiti rysunki, tusz, marker, ołówek grafika

Mimo że to właśnie na ulicach w latach 70. stopniowo pojawiało się Graffiti, w dzisiejszych czasach artyści są zachęcani do eksploracji szerszej gamy mediów i środków. Nie oznacza to, że artyści uliczni stopniowo porzucają korzenie graffiti, ale wręcz przeciwnie, zmiana ta umożliwia im rozwijanie i odkrywanie własnej kreatywności. Jednocześnie często zdarza się, że wielu artystów decyduje się najpierw wypróbować swoje początkowe pomysły w studiach – czasami przed przeniesieniem ich na zewnątrz – zamiast na ulicy, aby mieć większą kontrolę nad końcowym efektem, biorąc pod uwagę wciąż nie całkowicie nielegalny status graffiti jako formy sztuki publicznej. Z drugiej strony rysunek również ewoluował niezależnie, gdyż w tej formie znajduje się znaczna część dzisiejszej produkcji artystycznej. Wśród korzyści jest lepsza kontrola procesu artystycznego, wykorzystanie szerszej gamy dostępnych materiałów i wreszcie wygoda w produkcji wielu odbitek. W każdym razie rysunki graffiti, bez względu na to, jak zostały przekształcone w publiczne dzieła na ulicach, odgrywają ważną rolę we współczesnej sztuce i kulturze ulicznej, ponieważ konsekwentnie podążają za typową estetyką graffiti, motywami, a czasem nawet stylami liternictwa


Sortować: