Žiadne umenie v košíku

Graffiti a pouliční umelci – kolekcia striekaných farieb

Šesťdesiate roky sú desaťročím zrodu moderného graffiti. USA sú nepochybne všeobecným regiónom, v ktorom vznikli prvé graffiti. Podľa niektorých zdrojov to bola Philadelphia, kde sa to všetko začalo; iní však poukazujú na New York a jeho čierne a latinskoamerické štvrte, kde v tom čase prekvitala hip-hopová hudba. Je tiež dôležité poznamenať, že práve v tomto období bol vynájdený aerosólový sprej, ktorý prvým pouličným umelcom poskytol pohodlné a relatívne lacné médium. V ranej histórii graffiti sa termín „umelec“ bežne nepoužíval na označenie ľudí, ktorí boli zapojení do tejto pouličnej subkultúry. Naopak, väčšinou boli označovaní ako „spisovatelia“ alebo „tagovači“. V tomto bode bolo podstatou graffiti vytvoriť jednoduché značky alebo podpisy a pokúsiť sa ich skopírovať na čo najviac miestach, aby ich každý videl. Niektoré z najznámejších taggerov tej doby sú Julio 1960 a Taki 204 pochádzajúce z New Yorku a Corn Bread z Philadelphie, z ktorých všetky si nárokujú „prvý tag“, aj keď je ťažké ho s istotou určiť.