Žiadne umenie v košíku
Sports Ball Art- Futbal Basketbal Baseball

Dnešný komercialistický prístup povzbudzuje pouličných umelcov k experimentovaniu s dovtedy nepredstaviteľnou škálou prostriedkov a médií. Jednou konkrétnou kategóriou medzi nimi sú športové potreby, ktoré nezahŕňajú len topánky a oblečenie, ale ešte zaujímavejšie sú lopty, bejzbalové pálky a mnohé ďalšie. Ich praktický aspekt je druhoradý v porovnaní s umeleckou odlišnosťou, ktorá ich zaraďuje medzi športovú kultúru a vysoké umenie, keďže súčasné štandardy sú o úplnej slobode tvorivého procesu a použitých materiálov.