Žiadne umenie v košíku
Originálne graffiti umeleckého diela značky Street

Street art je neoficiálne a nezávislé vizuálne umenie vytvorené na verejných miestach na zviditeľnenie verejnosti. Street art sa spája s pojmami „nezávislé umenie“, „post-graffiti“, „neo-graffiti“ a guerilla art. Pouličné umenie je forma umeleckého diela, ktoré je vystavené na verejnosti v okolitých budovách, na uliciach, vo vlakoch a na iných verejne prezeraných povrchoch. Mnoho príkladov prichádza vo forme partizánskeho umenia, ktorého cieľom je poskytnúť osobnú výpoveď o spoločnosti, v ktorej umelec žije.


triediť: