MEEEEOOOOOOWWWWWWW!
Ručne zdobené/HPM Graffiti Artwork & Street Art

Ručne zdobené a ručne maľované graffiti (HPM) umelecké diela a pouličné umenie. Niektorí umelci môžu použiť „inteligentný vandalizmus“ ako spôsob, ako zvýšiť povedomie o sociálnych a politických problémoch, zatiaľ čo iní umelci využívajú mestský priestor ako príležitosť na vystavenie osobných umeleckých diel. Umelci môžu tiež oceniť výzvy a riziká, ktoré sú spojené s inštaláciou nelegálnych umeleckých diel na verejných miestach. Spoločným motívom je, že tvorba umenia vo formáte, ktorý využíva verejný priestor, umožňuje umelcom, ktorí by sa inak mohli cítiť zbavení práv, osloviť oveľa širšie publikum, ako by to umožňovali iné štýly alebo galérie.


triediť: