Žiadne umenie v košíku
Graffiti kresby, atrament, fixka, kresba ceruzkou

Aj keď sú to ulice, kde sa graffiti postupne objavovalo už v 70. rokoch, v súčasnosti sú umelci povzbudzovaní, aby skúmali širšiu škálu médií a prostriedkov. Neznamená to, že pouliční umelci postupne opúšťajú korene graffiti, ale práve naopak, táto zmena im umožňuje rozvíjať a objavovať svoju kreativitu. Zároveň je bežné, že mnohí umelci sa rozhodli najprv vyskúšať svoje počiatočné nápady v štúdiách – niekedy pred ich prenesením do exteriéru – namiesto ulíc, aby mali väčšiu kontrolu nad konečným výsledkom, vzhľadom na nehybnosť. nie úplne nelegálny status graffiti ako verejnej umeleckej formy. Kresba sa na druhej strane vyvíjala aj samostatne, keďže v tejto podobe je značná časť dnešnej umeleckej produkcie. Medzi výhody patrí lepšia kontrola umeleckého procesu, využitie širšej škály dostupných materiálov a v neposlednom rade pohodlie pri výrobe viacerých tlačovín. V každom prípade, graffiti kresby, bez ohľadu na ich premenu na verejné diela v uliciach, hrajú hlavnú úlohu v súčasnom street arte a kultúre, pretože dôsledne sledujú typickú graffiti estetiku, témy a niekedy aj štýly písma.


triediť: