Žiadne umenie v košíku
Fotografie, fotografie

Fotografia, fotografie – fotografia je umenie, aplikácia a prax vytvárania trvanlivých obrázkov zaznamenávaním svetla, buď elektronicky pomocou obrazového snímača, alebo chemicky pomocou svetlocitlivého materiálu, akým je napríklad fotografický film.