Ingen konst i varukorgen

Graffititryck, original gatukonstverk, urban skulptur och popkonst

Graffititryck, original gatukonstverk, urban skulptur och popkonstIdag genomgår graffitin en process av extrem institutionalisering och kommersialisering och den tidigare använda "skribenten" tenderar att ersättas med termen "gatukonstnär". Oavsett dessa skillnader är dock ett av de element som har förblivit intakt sedan 1960-talet konstnärernas motivation att nå så många människor som möjligt, vare sig detta förverkligas på gatan eller genom museiutställningar. Ur denna aspekt frodas gatukonsten mer kraftfullt än någonsin och den har vunnit respekt hos allmänheten och kritiker, som inte längre behandlar den som outsiderkonst. Samtidigt har konstnären själva fått ett erkännande och deras konst är värd miljontals dollar. Med andra ord, om man fokuserar på kommersialiseringen av gatukonsten som bevis på degeneration och förfall eller som en revolutionär form av konst som fortfarande går framåt och sprider social frigörelse och aktivism är uppe till debatt. Vilken åsikt man än har, i slutändan är graffiti en levande del av vår kultur och den fortsätter att vara närvarande inte bara i konsten vi konsumerar, utan också i annonserna vi ser, kläderna vi bär och, fortfarande, gatorna vi promenad.