MEEEEOOOOOWWWWWWW!
Handutsmyckade/HPM Graffiti Artwork & Street Art

Handutsmyckade och handmålade multiplar (HPM) graffitikonstverk och gatukonst. Vissa konstnärer kan använda "smart vandalism" som ett sätt att öka medvetenheten om sociala och politiska frågor, medan andra konstnärer använder stadsrummet som en möjlighet att visa personliga konstverk. Konstnärer kan också uppskatta de utmaningar och risker som är förknippade med att installera olagliga konstverk på offentliga platser. Ett vanligt motiv är att att skapa konst i ett format som utnyttjar det offentliga rummet gör det möjligt för konstnärer som annars kan känna sig befriade från rösträtt att nå en mycket bredare publik än vad andra stilar eller gallerier skulle tillåta.


Sortera: