Ingen konst i varukorgen
Skulptur, snideri konstverk

Skulptur är den gren av bildkonsten som verkar i tre dimensioner. Det är en av de plastiska konsterna. Varaktiga skulpturala processer använde ursprungligen snidning (borttagning av material) och modellering (tillägg av material, som lera), i sten, metall, keramik, trä och andra material, men sedan modernismen har det funnits en nästan fullständig materialfrihet och process. En mängd olika material kan bearbetas genom borttagning, såsom snidning, sammanfogas genom svetsning eller modellering, eller gjutas eller gjutas.


Sortera: