ไม่มีงานศิลปะในรถเข็น
งานประติมากรรม งานแกะสลัก

ประติมากรรมเป็นสาขาหนึ่งของทัศนศิลป์ที่ทำงานในสามมิติ เป็นหนึ่งในศิลปะพลาสติก กระบวนการประติมากรรมที่ทนทานแต่เดิมใช้การแกะสลัก (การนำวัสดุออก) และการสร้างแบบจำลอง (การเพิ่มวัสดุ เช่น ดินเหนียว) ในหิน โลหะ เซรามิก ไม้ และวัสดุอื่นๆ แต่ตั้งแต่สมัยนิยม วัสดุมีเสรีภาพเกือบสมบูรณ์ และกระบวนการ วัสดุที่หลากหลายอาจทำงานโดยการเอาออก เช่น การแกะสลัก การประกอบโดยการเชื่อมหรือการสร้างแบบจำลอง หรือการหล่อหรือการหล่อ


เรียงลำดับตาม:

ขายแล้ว- รับการแจ้งเตือนด้านล่างหากมีการกู้คืนรายการอื่น...:

ขายแล้ว- รับการแจ้งเตือนด้านล่างหากมีการกู้คืนรายการอื่น...: