ไม่มีงานศิลปะในรถเข็น
การถ่ายภาพ, ภาพถ่าย

การถ่ายภาพ ภาพถ่าย- การถ่ายภาพคือศิลปะ การประยุกต์ใช้ และแนวทางปฏิบัติในการสร้างภาพที่คงทนด้วยการบันทึกแสง ไม่ว่าจะด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เซ็นเซอร์ภาพ หรือทางเคมีโดยใช้วัสดุที่ไวต่อแสง เช่น ฟิล์มถ่ายภาพ


เรียงลำดับตาม: