ไม่มีงานศิลปะในรถเข็น
งานศิลปะป้ายถนนดั้งเดิม Graffiti

สตรีทอาร์ตเป็นงานทัศนศิลป์ที่ไม่เป็นทางการและเป็นอิสระซึ่งสร้างขึ้นในที่สาธารณะเพื่อให้สาธารณชนมองเห็นได้ สตรีทอาร์ตมีความเกี่ยวข้องกับคำว่า "ศิลปะอิสระ" "หลังกราฟิตี" "นีโอ-กราฟิตี" และศิลปะแบบกองโจร สตรีทอาร์ตเป็นงานศิลปะรูปแบบหนึ่งที่แสดงต่อสาธารณะในอาคารโดยรอบ บนถนน รถไฟ และบนพื้นผิวอื่นๆ ที่สาธารณชนเข้าชม หลายกรณีมาในรูปแบบของศิลปะกองโจรซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคำแถลงส่วนตัวเกี่ยวกับสังคมที่ศิลปินอาศัยอยู่ภายใน


เรียงลำดับตาม: