ไม่มีงานศิลปะในรถเข็น
แท็ก Mailer Graffiti Slap- Ups & ป้ายต้นฉบับ

Slap- Ups Graffiti Mailer Tags & Original Labels- แท็กกราฟฟิตีที่วาดด้วยมือและการขว้างปาโดยศิลปินกราฟฟิตีที่มีชื่อเสียงบนฉลากเมล ฉลาก waring และสื่อสติกเกอร์อื่น ๆ


เรียงลำดับตาม: