Walang Sining sa Cart
Orihinal na Street Sign Artwork Graffiti

Ang street art ay hindi opisyal at independiyenteng visual art na ginawa sa mga pampublikong lokasyon para sa pampublikong visibility. Ang sining sa kalye ay nauugnay sa mga terminong "independent art", "post-graffiti", "neo-graffiti", at guerrilla art. Ang sining sa kalye ay isang anyo ng likhang sining na ipinapakita sa publiko sa mga nakapalibot na gusali, sa mga kalye, tren, at sa iba pang mga lugar na nakikita ng publiko. Maraming mga pagkakataon ang dumating sa anyo ng sining ng gerilya, na nilayon upang gumawa ng isang personal na pahayag tungkol sa lipunan kung saan nakatira ang artista.


Pagbukud-bukurin: