Walang Sining sa Cart
Blotter Paper Artwork, Prints at Art

Ang blotter paper ay kawili-wili hindi lamang dahil sa mga katangian nitong sumisipsip, kundi pati na rin, sa antas ng kultura dahil sa mga konotasyon na nalilikha ng katangiang ito. Bilang resulta, ang blotter paper ay nauugnay sa mga likidong gamot, kadalasang LSD. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagiging interesado ang mga kontemporaryong artista sa paggamit ng kakaibang midyum na ito. Ang ilan sa kanila ay hindi nag-aatubili na isama ang paggamit ng materyal na ito sa mga tema na direktang nauugnay sa paggamit ng droga, gaya ng Ben Frost, Denial at Ron English. Ang iba ay mas gusto ang isang mas banayad na pagtukoy sa mga gamot, na humahantong sa isang psychedelic na resulta. Ang mga smiley, trippy maze at makukulay na komposisyon ay ilan sa mga paboritong paksa na bumubuo sa tinatawag nating Blotter Art.


Pagbukud-bukurin: