Walang Sining sa Cart
Shoeuzi Limited Edition Street Art Sculptures

Ang mga Shoeuzi ay tinatawag mong "mga laruang sining". Ang mga ito ay mga likhang sining sa diwa na ang mga ito ay resulta ng isang malikhaing proseso, ngunit ang mga ito ay mapaglaro at sapat na masaya upang maituring ding mga laruan –hindi gumaganang mga baril-. Ang Shoeuzis ng J LDN ay nabenta sa sandaling mailabas ang mga ito, isang bagay na nagpapahiwatig ng kanilang potensyal na kolektibong halaga. Ang mga pirasong ito, tulad ng mga spray can, skateboard at iba pang gamit sa palakasan, ay patunay na ang kultura ng sining ng kalye ngayon ay nagbukas sa paggamit ng mga kakaibang paraan at media.