Walang Sining sa Cart
Art Spray Paint Can Sculptures

Pinahintulutan ng modernismo ang mga artista na magsimulang mag-isip nang wala sa kahon hanggang sa kung minsan ang mga materyales ay nagiging media. Ganoon din ang kaso ng mga spray can. Ang spray paint can, isang emblematic na simbolo ng 70s at 80s graffiti, ay muling ipinakilala sa mata ng publiko bilang isang gawa ng sining mismo. Ang Supreme at Mr Brainwash ay ilan lamang sa maraming brand name na nagbukas sa muling pagsasaayos ng mga spray paint cans patungo sa kanilang aesthetic appreciation kaysa sa kanilang praktikal na aspeto.


Pagbukud-bukurin: