Walang Sining sa Cart
Potograpiya, Mga Larawan

Photography, Photos- Ang Photography ay ang sining, aplikasyon, at kasanayan ng paglikha ng matibay na mga imahe sa pamamagitan ng pag-record ng liwanag, alinman sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng isang sensor ng imahe, o kemikal sa pamamagitan ng isang materyal na sensitibo sa liwanag tulad ng photographic film.