Walang Sining sa Cart
Pinalamutian ng Kamay/ HPM Graffiti Artwork at Street Art

Espesyal ang sining na pinalamutian ng kamay dahil kung ihahambing sa mga normal na print, ang mga pinalamutian ay nagdadala ng personal na ugnayan ng mga artist mismo, na pumunta sa mga partikular na bahagi ng ibabaw at mga gilid ng print upang pagandahin ang mga ito at gawing mas maliwanag ang larawan. Sa ganitong paraan, makakamit ng mga artista ang isang resulta na mas malapit sa orihinal na gawa. Pagkatapos ng lahat, ang mga gawang pinalamutian ng kamay ay tunay na personal na mga gawa, dahil ang prosesong ito ay ginagawa ng stroke sa pamamagitan ng stroke at, sa gayon, walang 2 mga gawa ang eksaktong magkapareho.


Pagbukud-bukurin: