Walang Sining sa Cart
BE@RBRICK Mga Laruang Sining

Bearbrick (na-render [protektado ng email]) ay isang collectible na laruan na dinisenyo at ginawa ng Japanese company na MediCom Toy Incorporated. Ang pangalan ay nagmula sa katotohanan na ang pigura ay isang cartoon-style na representasyon ng isang oso at ito ay isang variation ng disenyo ng Kubrick ng MediCom. Ang at sign sa lugar ng titik a ay isang visual na device na bahagi ng Bearbrick brand, at dahil dito, isang trademark ng MediCom Toy.


Pagbukud-bukurin: